2014-09-08: Karyakarta samagam at Ranchi, Jharkhand