2015-09-17 : Ganesh Pujan at Shri Piyush Goel ji's residence, Mumbai