2016-07-01 : Addressing Gorakhpur Kshetra Booth Sammelan in Basti, U.P.