2016-11-25 : 24th Samuh Lagan Samaroh by Ahir Samaj Seva Samiti in Surat, Gujarat