2017-01-10 : Visited Takht Sri Harmandir Sahib Ji, Patna Sahib, Bihar