Shri Amit Shah addresses Abhinandan Samaroh at Gandhinagar,Gujarat (16 Sep 2014)