Shri Amit Shah addresses 'Karyakarta Samagam' Jagannath Ground, Ranchi (08 Sep 2014)