Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sankalp Adhiveshan in Bhopal (31 Oct 2014)