Shri Amit Shah Addresses Dalit Sammelan at Talkatora Stadium (16 Jan 2015)