BJP President Amit Shah Prays At Patna Sahib - NDTV