Amit Shah slams Rahul for Kashmir border jibe - Freepress