Janta Ki Adalat, Gaurav, Prabhat Khabar : 15 Oct 2015