Modi-Shah template for the BJP - Suhas Palshikar (The Hindu)