At Maharashtra State Executive, Kolhapur 23 May 2015