Maha-Sangram rally Bhubneshwar, Odisha 06 Jan 2015