Shri Amit Shah address Jan Jagran Maha-Samavesh in Bhubaneswar, Odisha (25 Nov 2016)