Shri Amit Shah addresses Bihari Samaj Sammelan at Surat (27 May 2015)