Shri Amit Shah addresses “Gorakhpur Kshetra Booth Sammelan” in Basti, Uttar Pradesh (01 July 2016)