Shri Amit Shah addresses Haryana Swarn Jayanti Panchayat Sammelan, Gohana, Haryana (23 April 2016)