Shri Amit Shah addresses Karyakarta Sammelan at Begusarai (30 Sep 2015)