Shri Amit Shah at 29th Savarkar Sahitya Sammelan in Thane, Maharashtra (21 April 2017)