Shri Amit Shah at BAPS Swaminarayan Temple,Sarangpur, Gujarat (08 June 2016)