Shri Amit Shah at ‘Dhwajavtaran’ ceremony of Nashik Kumbh at Trimbakeshwar (11 August 2016)