Shri Amit Shah on the demise of HH Shri Pramukh Swami Maharaj at Sarangpur, Gujarat (17 August 2016)